Hizmetlerimiz

 1. Hidroloji
 2. Tarımsal Ekonomi
 3. Kamulaştırma
 4. Su Kullanım Hakkı
 5. Toprak ve Drenaj
 6. Erozyon ve Rusubat
 7. Taşkın Koruma Faydası
 8. Doğal Yapı Gereçleri
 9. Mühendislik Jeolojisi
 10. Çevresel Etki Değerlendirme
 11. Harita Çalışmaları
 1. Kanal ve Boru Hattı
 2. Regülatör, Gölet ve Baraj
 3. Pompa İstasyonu
 4. Hidroelektrik Santrali
 5. Hizmet ve Ulaşım Yolu
 6. Yatak Tanzimi
 7. Filtre Tesisi
 8. Enerji Nakil Hattı
 9. Otomasyon Sistemi
 1. Su Alma Yapıları
 2. Kanal Kontrol Yapıları
 3. Boşaltım Yapıları
 4. Sel Geçitleri
 5. Tersip Bendi
 6. Düşü Yapıları
 7. Tünel
 8. Sifon
 9. Galeri, Menfez
 10. Köprü
 11. Vana Odası
 12. Kavşut
 1. Metraj ve Keşif
 2. Kredi Aplikasyon
 3. Şartnameler
 4. İhale Dökümanı

Copyright © [ 1997 - 2024 ] www.ekatek.com.tr, Ekatek Mühendislik Tarafından Geliştirilmektedir. Tüm Hakkı Saklıdır. | Site Sürümü: [ 2019-04-26_v3.6.7 ]